cz  Czech      uk  EN

Busworld 2013 – „Scania nabízí efektivní autobusová řešení šitá na míru“

Jakýkoliv typ poptávky po dopravě dokáže Scania dnes vyřešit. Scania nám také nabízí velmi atraktivní řešení různých systémů, které jsou vždy vyvinuty v úzké spolupráci s provozovateli dopravy.  Scania jedná s přesvědčením, že mnoho lze udělat  s  použitím stávajících technologií,  ale přitom i pracuje na  vývoji  nových řešení, která se vyplatí v dlouhodobém horizontu.

„Scania nabízí efektivní autobusové řešení šitá na míru“

Scania definuje tři hlavní ekonomicky výhodné oblasti, které se nyní okamžitě nabízí, kde autobusová doprava má cestu k udržitelnosti, a zároveň poskytuje okamžitý ekonomický efekt a zisk pro společnost:

  • Chytřejší doprava – Lepší logistika, lepší směrování, vyhrazené trasy a lepší komfort pro cestující.
  • Úspora energie –  Efektivnější vozidla, nová orientace, systémy podpory řidiče a školení řidičů.
  • Omezení – fosilních paliv – Větší  komerční řešení využití existují ch technologií a zařízení na výrobu bioplynu, bionafty a bioetanolu.

Je to výzva!

Pokračující urbanizace v mnoha částech světa vyžaduje okamžitá opatření, aby se zabránilo nejen přetížení dopravy, ale i vytvořilo snesitelné životní prostředí.  Tady je právě důležitá scéna pro autobusovou dopravu, na mnoha místech je to další možný  krok ve vývoji lidstva. Nejde o to, přesvědčit lidi, aby svá auta nechali doma a místo toho cestovali autobusem, je to otázka poskytování dopravy, kterou lidé nutně potřebují, je to je prostor, kde právě autobusy drží všechny trumfy!

TZ: Scania

 Video: Scania Busworld 2013  


 BusPress – oficiální partner veletrhu Busworld 2013

 

 

Tagy: , , ,

Komentáře uzavřeny.