cz  Czech      uk  EN

Beroun se dočká nového autobusového nádraží

IMG_0530

U nádraží se již staví autobusová stání i okružní křižovatka. V místech nového autobusového nádraží se již budují nová autobusová stání. Připravují se obruby ke komunikacím, upravovat se začne i samotný přednádražní prostor před hlavním vchodem. Demontován zde bude stávající mobiliář, veřejné osvětlení, frézovat a těžit se budou také stávající asfaltové plochy. Proto bude pro pěší vymezen koridor, který jim umožní přístup k vlakovému nádraží.

Dokončena již byla výstavba dešťové kanalizace a přeložky stávajících sítí. Právě ty stavbařům částečně komplikovaly práce. Objevily se totiž v několika případech nezmapované sítě, jejichž existence neodpovídala předloženým podkladům správců sítí. Práce pokračují i na nové okružní křižovatce. Z jedné čtvrtiny je již kruhák připraven na finální pokládku asfaltu.

Kvůli pokračujícím výkopovým pracím se již auta nedostanou do těsné blízkosti haly k hlavnímu vchodu, nadále ale budou moci zajíždět na parkoviště P&R. Také autobusy budou nově zastavovat dál od hlavního vchodu. „Žádné úplné omezení přístupu ani příjezdu k vlakovému nádraží není v plánu. Může se ale stát, že bude potřeba z dnes nepředvídatelného důvodu krátkodobě uzavřít některou část vozovky nebo chodníku. V takovém případě se bude město snažit obyvatele účinně a rychle informovat,“ uvedla starostka Šárka Endrlová.

IMG_0447

V souvislosti se zprovozněním nového autobusového nádraží dojde i ke změnám vedení tras některých autobusů. Zásadní změny pocítí především obyvatelé Závodí, protože stávající nádraží nahradí nově autobusové zastávky. Ty se přiblíží více do středu zástavby rodinných domků. Zastávka směrem k nemocnici bude v Brožíkově ulici nedaleko železničního přejezdu a opačným směrem pak na Školním náměstí. Zřízení nových linek MHD není zatím v plánu, ale brzy se začne pracovat na projektové přípravě nové zastávky pro příměstskou dopravu u Medicentra s tím, že ta současná U Černého koně by byla využívána jen pro městskou hromadnou dopravu. Na optimalizaci jízdních řádů město Beroun úzce spolupracuje s dopravci. Přesun autobusového nádraží, který je jednou z největších dopravních investic Berouna za poslední roky, by měl být dokončen na podzim letošního roku. V současnosti město čeká na výsledky jednání, během kterých Beroun žádal o dodatečné rozšíření projektu o dalších 14,8 milionů korun, které se podařilo při výběrovém řízení ušetřit.

IMG_0482

Projekt, počítá s:

  • komplexním vyřešením a úpravou celkem 22 300m2 plochy
  • novou okružní křižovatkou
  • šestnácti místy pro krátkodobé stání a parkovištěm pouze pro výstup a nástup
  • třemi novými odjezdovými ostrůvky s 9 odjezdovými stáními
  • vybudováním chodníků, části cyklostezky a novým veřejným osvětlením
  • novou čekárnou a úschovnou kol
  • revitalizací zeleně a vysázením desítek vzrostlých stromů a keřů

Akce v datech

90. léta – O logickém přemístění autobusového nádraží k vlakovému jednalo v Berouně už před více než dvaceti lety.

2001 – S přemístěním autobusových nástupišť k železničnímu nádraží počítá již územní plán z roku 2001.

červen 2012 – Beroun získal dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce

červen 2012 – Zastupitelstvo odsouhlasilo spolufinancování projektu autobusového nádraží

červenec 2012 – Začala série důležitých jednání, a to jak na ministerstvech financí a životního prostředí, tak i s dopravcem a zejména obyvateli dotčeného bytového domu u vlakového nádraží.

2013 – Výběrové řízení na stavební firmu pro město začal zpracovávat specialista v tomto oboru, společnost Gordion. Předcházela tomu další výběrová řízení na zhotovitele prováděcí dokumentace, překlad odborných textů aj.

červen 2014 – Představitelé Programu švýcarsko  – české spolupráce zavítali do Berouna, představili nového vedoucího programu.

srpen 2014 – Zveřejněno bylo znění veřejné zakázky na přesun nádraží, kterou odsouhlasili jak berounští zastupitelé, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí ČR, tak i švýcarská strana.

prosinec 2014 – Výsledky výběrového řízení výrazně snížily cenu nového nádraží.  Vítězná stavební firma Strabag předložila nabídku o více než 14 milionů nižší, než se kterou počítal původní projekt.

konec roku 2014 – Beroun začal vyjednávat s poskytovatelem dotace o využití uspořené částky na rozšíření a obohacení tohoto projektu.

únor 2015 – Začaly stavební práce související s přesunem autobusového nádraží.

TZ:  město Beroun

 

AN1

 

AN2

 

 

 

 

dekra_skola MM

m

Komentáře uzavřeny.