cz  Czech      uk  EN

První autobus SOLARIS URBINO 10 v Bratislavě

bratislava-autobusy-Lamac 3

Prvý autobus z obstaraných 50 autobusov: 5 kategórie MIDI značky SOLARIS URBINO dĺžky 10 metrov, 20 sólo značky IVECO URBANWAY dĺžky 12 metrov a 25 kĺbových vozidiel značky SOR NB dĺžky 18 metrov, bol už dovezený do depa Jurajov dvor 11.októbra 2014. Ide o vozidlo kategórie MIDI, ktoré sa v uliciach hlavného mesta objaví 17. októbra 2014 na linke č. 30.

bratislava-autobusy-Lamac 1

Počas tohto týždňa bolo vozidlo prihlásené na slovenskú EČV, vybavené interným číslovaním DPB a ďalšími označeniami v zmysle platných predpisov. Zároveň sa zaškoľujú vodiči a dielenskí pracovníci tak, aby bol autobus pripravený vyraziť do bratislavských ulíc. Autobusy SOLARIS URBINO 10 sú nízkopodlažné, dieselové vozidlá s celkovou obsaditeľnosťou pre 75 cestujúcich, poháňané motorom Euro 6 CUMINNS, s automatickou prevodovkou VOITH, klimatizáciou kabíny vodiča aj priestoru pre cestujúcich.

bratislava-autobusy-Lamac

„Autobus je modernej nízkopodlažnej konštrukcie so zapracovanými modernými ergonomickými prvkami pracoviska vodiča, s kvalitnými rozhľadovými podmienkami, doplnenými o kamerové systémy, čím sa zvyšuje bezpečnosť cestujúcich na zastávke. Vozidlo je vyrobené z nerezovej ocele, čo zabezpečuje odolnosť voči korózii. Kamerový systém je doplnený aj záznamovým zariadení a informačným systémom najnovšej generácie vrátane označovačov cestovných lístkov s možnosťou osadenia čítačiek čipových kariet. Svojou obsaditeľnosťou a tým aj dĺžkou bude mať praktické využitie na linkách, kde na jednej strane požaduje požiadavky na kapacitu a na druhej strane jeho dĺžka zabezpečí na týchto linkách lepšiu manévrovateľnosť v cestnej premávke,“ vyjadril sa predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB, a.s. Ing. Ľubomír Belfi.

DPB, a.s. vyhlásil dve verejné obstarávania na nákup 50 nových autobusov s možnosťou opcie na nákup ďalších 50 kusov. DPB, a.s. má štatistiku vozidlového parku podľa typu (obsaditeľnosti) a priemerného veku. Na základe tohto DPB obstaral autobusy do segmentu MIDI, sólo vozidiel a kĺbových vozidiel podľa aktuálnej potreby, keďže alarmujúca situácia je v každom jednom z nich. Predmetom dodávky je teda celkovo 10 autobusov kategórie MIDI značky SOLARIS URBINO 10 s celkovou obsaditeľnosťou 75 cestujúcich, 40 sólo autobusov značky IVECO URBANWAY s celkovou obsaditeľnosťou 94 cestujúcich a 50 kĺbových autobusov značky SOR NB 18 s celkovou obsaditeľnosťou 150 cestujúcich.

V nasledujúcich týždňoch budú postupne do konca novembra dodané ďalšie autobusy SOLARIS URBINO 10 a IVECO URBANWAY. Po všetkých vybavených náležitostiach a dokumentácii budú vozidlá zaradené do premávky.

Okrem toho, že nové vozidlá budú mať modernejší dizajn, budú nízkopodlažné, budú mať modernejšie pohony budú aj vybavené modernejšími prvkami informačných systémom pre cestujúcich. Vozidlá budú vybavené: klimatizáciou, samoobslužným otváraním dverí ovládaným cestujúcimi, samostatnou signalizáciu nástupu/výstupu pre prepravu vozíkov pre osoby so zníženou pohyblivosťou, resp. detským kočíkom, kamerovým systémom sledujúcim pohľad do interiéru vozidla, na vonkajšie strany vozidla a do priestoru za vozidlom pri cúvaní. Pre nástup slabozrakých cestujúcich je vytvorený systém komunikácie medzi týmto cestujúcim a vozidlom/vodičom. Po aktivácii systému – systém oznámi cestujúcemu informáciu o linke a smere a vodiča upozorní o nástupe takejto osoby. Navyše, časť vozidiel je vybavených automatickým počítaním cestujúcich, ktorého výsledky budú pre dopravné inžinierstvo významnou pomôckou pri plánovaní dopravy.

Aj vďaka podpore primátora hlavného mesta Bratislavy Milana Ftáčnika a poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí odsúhlasili nákup 50 nových autobusov s využitím opcie na ďalších 50 autobusov, sa aj týmto krokom prispeje k skvalitneniu služieb cestujúcej verejnosti a podstatne sa zvýši podiel nízkopodlažných vozidiel.

Týchto 100 nových autobusov a 120 nových trolejbusov a 60 veľkokapacitných električiek bude znamenať obnovu vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava až vo výške 65%.

TZ: Dopravní podnik Bratislava

 

Tagy: , ,

Komentáře uzavřeny.