cz  Czech      uk  EN

Návštěva zaměstnanců ICOM transport v závodě SETRA v Neu – Ulmu

Zaměstnanci ICOM Transport na poznávacím zájezdu do výrobního závodu EvoBus – Setra v Neu- Ulmu 5. 7. 2017 (foto: Zdeněk Nesveda)

Zaměstnanci ICOM Transport na poznávacím zájezdu do výrobního závodu EvoBus – Setra v Neu- Ulmu 5. 7. 2017 (foto: Zdeněk Nesveda)

 

Společnost EvoBus patří do koncernu Daimler AG a je světovým lídrem ve výrobě autobusů a autobusových podvozků značky Mercedes–Benz a Setra. Jeden ze závodů v Neu – Ulmu v těchto dnech navštívila skupina zaměstnanců dopravní společnosti ICOM transport, která se řadí mezi nevýznamnější evropské odběratele autobusů Mercedes i Setra.

 

Zaměstnanci ICOM Transport na poznávacím zájezdu do výrobního závodu EvoBus – Setra v Neu- Ulmu 5. 7. 2017 a jak jinak než autobusem Setra (foto: Zdeněk Nesveda)

Zaměstnanci ICOM Transport na poznávacím zájezdu do výrobního závodu EvoBus – Setra v Neu- Ulmu 5. 7. 2017 a jak jinak než autobusem Setra (foto: Zdeněk Nesveda)

 

Zaměstnanci měli možnost seznámit se velmi podrobně s procesem výroby, ale také s bohatou historií značky autobusů, se kterými se běžně setkávají denně v zaměstnání. Sugestivní program, prezentovaný zajímavou formou a složený z několika částí, dopraváky z ICOM transportu evidentně zaujal. Historie značky Setra, původně Kässbohrer, sahá až do roku 1864. Nejlépe celou historii mapuje stručná, přehledná osa, kterou si můžete prohlédnout zde.

 

Zaměstnanci ICOM transport se seznamují s historií i současností značky Setra (foto: Zdeněk Nesveda)

Zaměstnanci ICOM transport se seznamují s historií i současností značky Setra (foto: Zdeněk Nesveda)

 

Setra dala světu samonosnou karosérii pro autobusy

Za zlomový okamžik lze považovat moment, kdy v roce 1951 úplně poprvé světlo světa spatřila nová, lehká samonosná karosérie určená právě pro autobusy. Ten vynález byl tak převratný, že dal autobusům z Ulmu i nové jméno SETRA (značka Setra vznikla jako počáteční písmena výrazu SElbstTRAgende Karosserie – tedy samonosná karosérie.) První autobus se samonosnou karosérií z roku 1951 nesl označení 58. Byl to okamžik, který zcela ovlivnil další konstrukční vývoj autobusů takřka na celém světě.

Setra dnes staví na zkušenostech, na dynamickém vývoji konstrukce u jednotlivých modelů, ale také na preciznosti a efektivnosti celé výroby. EvoBus je v současnosti jedinou společností, která realizuje výrobu autobusů v Německu, a tím si vytváří celkovou image značky Setra.

 

Převratný vynález samonosné karoserie dal jméno autobusům SETRA

První samonosná karoserie SETRA z roku 1951, kterou lehce unese šest lidí (foto: Daimler)

První samonosná karoserie SETRA z roku 1951, kterou lehce unese šest lidí (foto: Daimler)

Značka Setra vznikla jako počáteční písmena výrazu SElbstTRAgendeKarosserie – tedy samonosná karosérie. První autobus z roku 1951 nesl označení 58 a díky revoluční technologii se stal velmi brzy žádaným zbožím. Příhradovou konstrukci tohoto prvního autobusu uneslo šest mužů, což byl viditelný důkaz progresivního způsobu výroby karosérie

 

Autobusy Setra nesou také českou stopu

Úplně každý autobus na výrobní lince v Ulmu má již dopředu svého zákazníka a je navržený na základě velice podrobné specifikace, která obsahuje až 10 000 standardních položek plus další možné individuální požadavky. Každý autobus je zde naprostým originálem s výjimkou více stejných kusů pro jednoho zákazníka. Tím byl například i ICOM transport, pro který zde bylo v předloňském roce vyrobeno 140 zcela identických linkových meziměstských autobusů MultiClass S 415 LE business.

Je pro nás určitě důležité vědět, že počátek výroby každého autobusu Setra začíná v Čechách v závodě EvoBusu v Holýšově. Tady vznikají na základě specifikací první svařované díly samonosné konstrukce pro každý jednotlivý autobus. Ty potom putují po železnici k dalšímu zpracování do Mannheimu, zde dochází ke svařování a kompletaci jednotlivých dílů z Česka a také ke stavbě kompletní karoserie včetně celkového oplechování.  Po ošetření proti působení koroze v kataforézní lázni se převážejí zkompletované karosérie opět po železnici do montážního závodu v Neu – Ulmu. První procesem je kompletní lakování celé karosérie na plně automatické robotizované lakovací lince, která je nejmodernější v Evropě. Lakování je jediným plně automatizovaným procesem z celé výroby v Ulmu a spotřebuje se při něm průměrně asi 200 kg lakovacích hmot a barev na jeden vůz. Lakování je první etapou v pořadí celého montážního procesu proto, aby došlo k bezchybnému probarvení úplně všech částí a nedošlo k poškození elektroinstalací vlivem vysokých teplot při sušení.

Prohlídka závodu pro zaměstnance ICOM transport začala v oddělení výroby sedadel. Zajímavé je, že EvoBus, patrně asi jako jediný výrobce autobusů, vyvíjí, navrhuje a vyrábí sám pro všechny své modely nabízených autobusů celou škálu nejrůznějších sedadel. Vyrábí i ergonomicky propracovaná sedadla řidičů s kompletní mechanikou nastavení polohy i bezpečnostními prvky, jako je například vibrační zařízení v sedáku, které upozorňuje na přejíždění vodorovného značení na vozovce. Sedadla se vyrábějí na základě specifikace požadavku zákazníka na typ, materiál a barvu. Příprava a stříhání látek probíhá na automatických linkách, dokončovací práce, šití a kompletace, se provádí již ručně. Je to jediné oddělení, kde pracuje více než devadesát procent žen. Jenom pro zajímavost – průměrná mzda je zde 25 euro za hodinu plus další odměny za dobrý výkon. Výroba sedadel je zahrnuta do celkových výrobních procesů a plynule navazuje na veškerou další výrobu. Každý cyklus výroby v EvoBusu trvá 45 minut, v těchto krocích celá výroba postupuje včetně zmiňovaných sedadel. Ty se kompletují na jakémsi „kolotoči“, kde se uskuteční postupně deset operací a každých 45 minut ho po speciálním transportním zařízení opouští kompletní sada sedadel, která se vzápětí montuje do připraveného autobusu.

Obří důmyslná manufaktura

Jak jsem se již zmiňoval, mimo lakování všechny další procesy probíhají ručně za pomoci nejrůznějších důmyslných zařízení a nástrojů. Proces v montážní hale začíná na kraji, kam se pomocí transportního zařízení dopraví nalakovaný skelet a začne postupně jeho vybavování, které jde po jednotlivých operacích, krocích vždy v intervalu 45 minut. Celkem je zde v různých stupních rozpracovanosti až 100 autobusů a každý den halu opouští 10 – 13 kompletně hotových vozidel, které se převážejí na další pracoviště k finálním úpravám a seřízení. Na výrobě v Ulmu se podílí asi 3 500 zaměstnanců. Vzájemná synchronizace výrobních procesů zvyšuje efektivitu a na vlastní oči vidím, jak autobusy postupují plynule po jednotlivých pracovištích. Každý autobus na lince je úplně jiný, najdeme zde jakýsi mix celé produktové řady, včetně některých typů Mercedes – Benz. Stojí zde v řadě luxusní autokary včetně těch patrových společně s linkovými i městskými.  

Filozofií firmy je nevytvářet na zaměstnance tlak a nechat je tak pracovat v příjemném tempu, kdy se mohou na práci plně soustředit a přemýšlet o ní. Zajímavé je, že pracují denně pouze 7,5 hodin, nejsou nutné přesčasy a mimo lakovny jede celý provoz pouze na jednu směnu. V určitých letních měsících pracují pouze čtyři dny v týdnu, naopak v zimě se pracuje i v sobotu. Systém všech opatření a zvyklostí má za cíl dosáhnout maximální přesnosti, jakosti a efektivity ve výrobě a zároveň vytvořit optimální podmínky pro práci. V pracovní době je počítáno i s relaxačními přestávkami, kdy záleží pouze na zaměstnanci, jak je využije. Někdo se natáhne, někdo si jde zakouřit nebo zahrát karty.   

Celý závod se rozkládá na ploše 1,2 milionů metrů čtverečních, z čehož asi jednu třetinu tvoří udržované zelené parkové plochy. Na střeše hlavní haly jsou nainstalované solární panely o celkové ploše čtrnáct tisíc metrů čtverečních na výrobu elektrické energie. V areálu je moderní samoobslužná restaurace pro zaměstnance provozovaná přímo společností EvoBus. Silné sociální programy motivují zaměstnance odvádět kvalitní bezchybnou práci. Díky mimořádné organizovanosti a také perfektní logistice dílů je výroba pružná, bez zbytečných prostojů, a to se projevuje ve finále na pověstné kvalitě.

I při výrobě ekologických autobusů se tady přísně dbá na ekologii. V žertu se říká, že když ve Stuttgartu nastane smogová situace, dá se to lehce odfiltrovat nastartovanými motory Mercedes, které jsou již v každém druhém autobusu ve městě.

Slovo na závěr

V závodě Setra v Neu – Ulmu jsem již po několikáté, je to pro mě vždy zajímavé a zároveň postupně odhaluji důvody úspěchu autobusů Setra. Jsem si zcela jistý, že to bylo inspirující i pro zaměstnance ICOMu, se kterými jsem strávil na cestě v jejich autobusu, shodou okolností také značky Setra, více než deset hodin. I z jejich reakcí bylo patrné, že si uvědomují, s jak mimořádně kvalitními autobusy denně vozí lidi. Nebyl nikdo, koho by prezentace a prohlídka výroby nezaujala nebo komu by se se snad nelíbila.

Zdeněk Nesveda

.

Stálá rubrika ICOM transport na portálu BusPress, čtěte zde…

http://www.buspress.eu/category/autobusy/setra/

Stálá rubrika SETRA na portálu BusPress, čtěte zde…

,

Úplně první autobus Kässbohrer vyrobený v Ulmu v roce 1911 předchůdce dnešních autobusů Setra (foto: Zdeněk Nesveda)

Úplně první autobus Kässbohrer vyrobený v Ulmu v roce 1911 předchůdce dnešních autobusů Setra (foto: Zdeněk Nesveda)

Zcela zastřešená nástavba autobusu na podvozku značky Saurer, v ceně 18 000 marek představuje vůbec první autobus Karla Heinricha Kässbohrera, jehož dílna na kočáry a povozy vznikla již v roce 1893. Tento vůz měl k dispozici 18 míst k sezení a 10 míst k s tání a byl určen pro 25 km dlouhou linku z Ulmu Wiblingenu. Dodnes stojí zrestaurován v předváděcí hale nových autobusů Setra

 

Obří manufaktura, výroba autobusů v závodě EvoBus, Setra v Neu-Ulm, pohled na výrobní linku (foto: Zdeněk Nesveda 2015)

Obří manufaktura, výroba autobusů v závodě EvoBus, Setra v Neu-Ulm, pohled na výrobní linku (foto: Zdeněk Nesveda 2015)

.

Obří manufaktura, výroba autobusů v závodě EvoBus, Setra v Neu-Ulm, pohled na výrobní linku (foto: Zdeněk Nesveda 2015)

Obří manufaktura, výroba autobusů v závodě EvoBus, Setra v Neu-Ulm, pohled na výrobní linku (foto: Zdeněk Nesveda 2015)

.

Obří manufaktura, výroba autobusů v závodě EvoBus, Setra v Neu-Ulm, pohled na výrobní linku (foto: Zdeněk Nesveda 2015)

Obří manufaktura, výroba autobusů v závodě EvoBus, Setra v Neu-Ulm, pohled na výrobní linku (foto: Zdeněk Nesveda 2015)

.

Obří manufaktura, výroba autobusů v závodě EvoBus, Setra v Neu-Ulm, pohled na výrobní linku (foto: Zdeněk Nesveda 2015)

Obří manufaktura, výroba autobusů v závodě EvoBus, Setra v Neu-Ulm, pohled na výrobní linku (foto: Zdeněk Nesveda 2015)

.

Obří manufaktura, výroba autobusů v závodě EvoBus, Setra v Neu-Ulm, pohled na výrobní linku (foto: Zdeněk Nesveda 2015)

Obří manufaktura, výroba autobusů v závodě EvoBus, Setra v Neu-Ulm, pohled na výrobní linku, kde je právě jeden z autobusů pro ICOM transport (foto: Zdeněk Nesveda 2015)

 

Showroom Setra, kde jsou již připravené autobusy na předání zákazníkům, denně opouští závod 10 – 13 autobusů (foto: Zdeněk Nesveda)

Showroom Setra, kde jsou již připravené autobusy na předání zákazníkům, denně opouští závod 10 – 13 autobusů (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Showroom Setra, kde jsou již připravené autobusy na předání zákazníkům, denně opouští závod 10 – 13 autobusů (foto: Zdeněk Nesveda)

Showroom Setra, kde jsou již připravené autobusy na předání zákazníkům, denně opouští závod 10 – 13 autobusů (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Showroom Setra, kde jsou již připravené autobusy na předání zákazníkům, denně opouští závod 10 – 13 autobusů (foto: Zdeněk Nesveda)

Showroom Setra, kde jsou již připravené autobusy na předání zákazníkům, denně opouští závod 10 – 13 autobusů (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Showroom Setra, kde jsou již připravené autobusy na předání zákazníkům, denně opouští závod 10 – 13 autobusů (foto: Zdeněk Nesveda)

Showroom Setra, kde jsou již připravené autobusy na předání zákazníkům, denně opouští závod 10 – 13 autobusů (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Showroom Setra, kde jsou již připravené autobusy na předání zákazníkům, denně opouští závod 10 – 13 autobusů (foto: Zdeněk Nesveda)

Showroom Setra, kde jsou již připravené autobusy na předání zákazníkům, denně opouští závod 10 – 13 autobusů (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Zaměstnanci ICOM transport se seznamují s historií i současností značky Setra (foto: Zdeněk Nesveda)

Zaměstnanci ICOM transport se seznamují s historií i současností značky Setra (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Tým průvodců závodem SETRA, Zuzana Schneyderová-Kubaniková a úplně vpravo Václav Beránek ze společnosti EvoBus Česká republika (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Tým průvodců závodem SETRA, uprostřed Zuzana Schneyderová-Kubaniková a Václav Beránek ze společnosti EvoBus Česká republika (foto: Zdeněk Nesveda)

Tým průvodců závodem SETRA, uprostřed Zuzana Schneyderová-Kubaniková a Václav Beránek ze společnosti EvoBus Česká republika (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Zaměstnanci ICOM Transport na poznávacím zájezdu do výrobního závodu EvoBus – Setra v Neu- Ulmu 5. 7. 2017 (foto: Zdeněk Nesveda)

Zaměstnanci ICOM Transport na poznávacím zájezdu do výrobního závodu EvoBus – Setra v Neu- Ulmu 5. 7. 2017 (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Zaměstnanci ICOM Transport na poznávacím zájezdu do výrobního závodu EvoBus – Setra v Neu- Ulmu 5. 7. 2017 (foto: Zdeněk Nesveda)

 

Zaměstnanci ICOM Transport na poznávacím zájezdu do výrobního závodu EvoBus – Setra v Neu- Ulmu 5. 7. 2017 (foto: Zdeněk Nesveda)

Zaměstnanci ICOM Transport na poznávacím zájezdu do výrobního závodu EvoBus – Setra v Neu- Ulmu 5. 7. 2017 (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Zaměstnanci ICOM Transport na poznávacím zájezdu do výrobního závodu EvoBus – Setra v Neu- Ulmu 5. 7. 2017 a jak jinak než autobusem Setra (foto: Zdeněk Nesveda)

Zaměstnanci ICOM Transport na poznávacím zájezdu do výrobního závodu EvoBus – Setra v Neu- Ulmu 5. 7. 2017 a jak jinak než autobusem Setra (foto: Zdeněk Nesveda)

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

Chytrá a zdravá doprava ve městech 2017

 

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

WWW.MESTSKADOPRAVA.INFO

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Autobusy ISUZU, ISUZU, ISUZU servis, ISUZU díly, ISUZU TURANCAR

Isuzu-Logo

ProScan – prodej a servis ISUZU – WWW.ISUZUTRUCK.EU

ISUZU prodej, ISUZU díly, ISUZU nákladní, ISUZU D -MAX

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

.

 

 

 

                     

Tagy: , ,

Komentáře uzavřeny.