cz  Czech      uk  EN

MAN buduje základy pro úspěšný růst

MAN 3

Program budoucího růstu v MAN Truck & Bus dlouhodobě posiluje konkurenceschopnost a profitabilitu

Hospodářský rok 2015 za MAN Group

  • 14,4 mld € – pokles objemu příchozích objednávek o 6 %

[ 2014: 15,3 mld € ]

  • 13,7 mld € – snížení obratu o 4 %

[ 2014: 14,3 mld € ]

  • 92 mil € – promítnutí restrukturalizačních nákladů a brazilského trhu v operativním hospodářském výsledku

[ 2014: 384 mil € ]

  • 0,7 % – redukce operativní rentability tržeb (RoS)

[ 2014: 2,7 % ]

  • 0,5 mld € – pozitivní čisté cash flow

[ 2014: -0,8 mld € ]

Mnichov, 11. 3. 2016: Skupina MAN se ohlíží za hospodářským rokem 2015, který byl plný výzev: Zatímco se evropský trh nákladních vozidel uzdravil, situace v jiných regionech – zvláště v Brazílii – a v oblasti energetického inženýrství zůstává v tenzi. I přes mírný vzestup světového hospodářství mnohé rozvíjející se země zpomalily. Obavy stále způsobuje Rusko a Brazílie.

MAN Truck & Bus si na důležitých trzích nákladních vozidel v Evropě pozice udržel a zvýšil tržby i prodeje. Pro dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti odstartoval MAN Truck & Bus program budoucího růstu. Na klíčovém brazilském trhu obhájil MAN Latin America pozici lídra trhu již 13 krát za sebou i přes intenzivní konkurenci. Pokles hospodářství má vliv na tržby a obchody v regionu. V oblasti energetického inženýrství působí negativní vývoj hospodářství na obory Engines & Marine Systems stejně jako na Turbomachinery. Elektrárny pocítili pomalejší růst ekonomik a delší dodací lhůty projektů v důležitých rozvíjejících se ekonomikách. Renk, další dcera MAN Group, uzavřela i rok 2015 s excelentními výsledky.

MAN 2

V roce 2015 dosáhl objem přijatých objednávek MAN Group 14,4 mld €, což je pod výsledkem loňského roku o 6 %. V oboru nákladních vozidel byly podepsány zakázky v celkové hodnotě 11,0 mld €, tzn. o 4 % méně než v roce 2014. MAN Truck & Bus získal o 9 % více zakázek, ale MAN Latin America měl poloviční objem zakázek než v předešlém roce. V obchodech energetického inženýrství činily nové zakázky 3,4 mld €, v meziročním srovnání se jedná o 13% pokles.

Fiskální rok 2015 udělal Skupině MAN obrat v hodnotě 13,7 mld € oproti předchozímu roku je to o 4 % méně. Segment nákladních vozidel hlásil obrat 10,0 mld €. MAN Truck & Bus generoval ve srovnání s minulým obdobím 7% nárůst na hodnotu 9,0 mld €. Odbyt vzrostl o 8 % na 79 222 vozidel. MAN Latin America vydělal 1,0 mld € a odbyt zde klesl na 24 472 vozidel. V oboru energetického inženýrství činil obrat 3,8 mld €. MAN Diesel & Turbo zvýšili svůj obrat na 3,3 mld €. Renk dosáhl 487 mil € obratu, což je lehce nad úrovní minulého roku.

Volný cash flow z obchodní a investiční činnosti byl pozitivní a činil 0,5 mld €.

V roce 2015 vydělala Skupina MAN po zohlednění restrukturalizačních nákladů pozitivní operativní hospodářský výsledek 92 mil €. V oblasti nákladních vozidel byl vykázán pokles na -101 mil €. MAN Truck & Bus dosáhl provozního hospodářského výsledku před mimořádnými položkami

205 mil €, tj. výrazné zvýšení oproti minulému roku. Působícími mimořádnými položkami bylo zatížení restrukturalizačními náklady ve výši 185 mil €. To snižuje provozní zisk MAN Truck & Bus na 20 mil €. MAN Latin America vykázal provozní ztrátu ve výši 120 mil € kvůli sníženým objemům obchodů v Brazílii a zavádění mnoha protiopatření. Operativnízisk v energetickém inženýrství činil 283 mil € a byl tak na úrovni předešlého roku. MAN Diesel & Turbo reportoval provozní zisk 216 mil €. Renk vykázal provozní zisk 68 mil € a udržel tak vysokou hodnotu

RoS 14 %. Provozní rentabilita tržeb (RoS) klesla na 0,7 % v roce 2015 kvůli mimořádným položkám restrukturalizačních nákladů a extrémně těžkému ekonomickému prostřední v Brazílii.

„Pro zajištění zvýšení profitability jsme ve všech oblastech zavedli popřípadě zintenzivnili opatření. Usilujeme o to, dodávat optimální produkty a komponenty stejně jako řešení veřejných zakázek. K tomuto budou přezkoumávány investice, nastavené procesy přezkoušeny a vylepšeny. Nejdůležitějším opatření je program udržitelného dlouhodobého posílení konkurenceschopnosti MAN Truck & Bus. Program zahrnuje nové uspořádání výroby nákladních vozidel a zeštíhlení administrativy. Téměř kompletně jsou přenastaveny v roce 2014 zavedené změny výrobní sítě autobusů. My jako předsednictvo MAN SE jsme přesvědčeni, že správné bylo a je, také v hospodářsky těžkých časech, iniciovat opatření pro zajištění růstu do budoucna“, říká Joachim Drees, předseda představenstva MAN SE.

MAN 1

Joachim Drees, předseda představenstva MAN SE

V květnu 2015 schválila dozorčí rada Volkswagen AG realizaci jednoho holdingu pro nákladní vozidla, Volkswagen Truck & Bus GmbH. Pod touto hlavičkou více spolupracují MAN Truck & Bus, MAN Latin America a Scania, jejich identita a plná provozní zodpovědnost zůstávají zachovány. Uskupení usiluje o dlouhodobý dodatečný potenciál ze synergie v minimální hodnotě 650 mil € provozního zisku za rok. Vzhledem k délce životního cyklu výrobku v oboru nákladních vozidel, bude trvat 10 – 15 let než tento potenciál bude plně realizován. Je očekávána větší spolupráce na poli nákupu a vývoje.

Pro rok 2016 očekává představenstvo MAN SE v obchodech nákladních vozidel odbyt stejný jako v minulém roce a lehký pokles obratu. S podporou zavedených opatření se bude operativní hospodářský výsledek a RoS pohybovat značně nad hodnotami roku 2015. Oba ukazatele také značně předčí hodnoty před úpravou mimořádnými položkami. V oblasti energetického inženýrství očekává představenstvo lehký nárůst příchozích objednávek. Obrat bude zjevně pod úrovní předešlého roku. Na zmíněných napjatých trzích se dále očekává konkurenční tlak. Operativní výsledek a RoS budou proto ležet značně pod hodnotami minulého období.

Tato fakta budou pro Skupinu MAN znamenat lehké snížení obratu oproti loňské úrovni. Operativní zisk a RoS se ale budou pohybovat výrazně nad hodnotami roku 2015.

TZ: MAN

Sídlo MAN v Mnichově

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA. CZ

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

KHMC2X

KHMC OPAVA VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

 

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.