cz  Czech      uk  EN

Jablonecká výzva nespokojených řidičů – jednání pokračují …

Bus linka

Včera 3. 11. 2015 proběhlo na Ministerstvu pro místní rozvoj domluvené pracovní jednání s náměstkem ministryně, panem JUDr. Janem Blechou, a jeho týmem, kterého jsem se zúčastnil spolu se zástupcem Odborového svazu dopravy. Předmětem pracovní schůzky byla Jablonecká výzva a v ní popsané problémy týkající se vypsaných veřejných zakázek na zajišťování autobusové dopravy. Také jsme pana náměstka seznámili i s dopady veřejných soutěží v praxi. Shodli jsme se na tom, že veřejné zakázky soutěžené v dopravě pouze na cenu, a to cenu nejnižší, jsou doslova „cestou do pekla“ a vedou ke krachu veřejné dopravy jako takové. Na druhou stranu jsme konstatovali, že se tomuto postupu ze strany krajů nelze divit, a to v momentě, kdy každý krok ze strany odpovědných krajských politiků, který není spojen s nejnižší cenou za službu, je okamžitě kriminalizován.

Po velmi konstruktivním dialogu jsme se dohodli na dvou zásadních krocích, po kterých právě Jablonecká výzva volá:

1. Ministerstvo pro místní rozvoj bude iniciovat vznik pracovní skupiny pro udržitelnou dopravu tvořenou    zástupci vlády, krajů, zaměstnavatelských svazů, zaměstnavatelů a odborů.

2. Tato pracovní skupina bude mít za úkol na základě nového zákona o veřejných zakázkách, které vypracovalo právě MMR, vytvořit jasnou metodiku zadávání a vyhodnocování veřejných soutěží na dopravce v jednotlivých krajích.

Jako autor a iniciátor Jablonecké výzvy výše uvedené kroky velmi vítám a považuji celé jednání za zodpovědně vedené. Chtěl bych panu náměstkovi poděkovat za to, že to má zájem řešit a nejen nás odkázat na jednání se zaměstnavatelem. Konečně někdo ze zástupců vlády pochopil, že je nutná systémová změna v dopravě, a to považujeme za pokrok.

Přesto, že šlo o první jednání, v rámci kterého jsme v hrubých obrysech konečně viděli záblesk naděje, že by se věci mohly posunout dál, tak se stále intenzivně chystáme na protest formou stávky. A o té bych v dnešní době řekl, že je v rukou představitelů Královéhradeckého kraje, kteří na můj dopis vyzývající k jednání na toto téma, dosud vůbec nereagovali. Právě Královéhradecký kraj je krajem, který má aktuálně vypsanou veřejnou zakázku na zajišťování autobusové dopravy v hodnotě cca 5 mld. na dobu 10 let, a to zcela bez náznaků důrazu na platy a odměňování řidičů.

 Jiří Kuchynka, předseda ZO OSD Jablonec nad Nisou

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

DEKRA ŠKOLA SMYKU

 

dekra_skola-MM

 

Komentáře uzavřeny.