cz  Czech      uk  EN

Dovolujeme si vás pozvat na nový veletrh

Průmyslový Palác Praha

Průmyslový Palác Praha

Na veletrh CZECHBUS který INCHEBA EXPO Praha uspořádá v Průmyslovém paláci a dalších prostorech Výstaviště v Praze Holešovicích od 3. do 5. 11. 2011.

Incheba Praha je 2. největším organizátorem veletrhů v ČR a jednoznačně největším v hlavním městě. Každoročně na Výstavišti v Praze – Holešovicích pořádáme 27 vlastních veletrhů a technicky  a provozně zajišťujeme na dvacet dalších, hostujících. Mezi největší veletrhy naší společnosti patří HOLIDAY WORLD, MOTOCYKL, PRAGODENT, AUTOSHOW, TOP GASTRO, INTERBEAUTY, PRAGOLIGNA, MARATHON SPORT EXPO a PRAGOALARM. Ročně se veletrhů pořádaných Inchebou Praha zúčastní na 3 000 vystavovatelů ze 47 zemí světa, shlédne je 260 000 návštěvníků, zejména z ČR a střední Evropy.

Nový veletrh autobusů a trolejbusů CZECHBUS si klade za cíl představit novinky předních značek, ale i servisní techniku a další komponenty a služby s organizováním, provozem a řízením hromadné dopravy přímo související. Významnou součástí veletrhu je také důraz na ekologické dopravní prostředky s alternativními pohony a orientace na zvyšování podílu hromadné veřejné dopravy.

Součástí veletrhu bude dominantní expozice CBS – Centrální bod setkávání, určená pro navazování kontaktů výrobců s dopravci a organizacemi a institucemi z oblasti řízení a provozování hromadné dopravy. Pro rozšířenou prezentaci hlavně výrobců a dovozců autobusů bude sloužit BUSFÓRUM – otevřený, technikou vybavený prostor s pódiem a hledištěm přímo ve výstavní hale mezi autobusy. Jen pro vystavovatele je připraven nový mediální prostor www.buspress.cz  Zde je možné umístit reklamní texty, PR články a tiskové zprávy.  BUSPRESS
byl založen pro veletrh a poslouží též jako zdroj informací pro  novináře a veřejnost. První dva dny veletrhu jsou určeny pro odborníky, profesionály v oblasti dopravy.

Veletrh CZECHBUS je moderním veletržním konceptem, na němž se vyplatí vystavovat. K účasti na novém veletrhu v srdci Evropy Vás srdečně zveme.
PhDr. Jan Novotný
ředitel pro strategii a vnější vztahy

Záštita:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Hospodářská komora hl. m. Prahy

Podpora:
Hospodářská komora ČR

Generální partner:
Dopravni podnik hlavního města Prahy

Hlavní partner:
Česko–bulharská obchodní komora
Česko-pobaltská obchodní komora
TURANCAR CZ

Více informací na: www.czechbus.eu

 

Veletrh AUTOSHOW pořádaný Inchebou Praha v Průmyslovém paláci Výstaviště v Holešovicích

Veletrh AUTOSHOW pořádaný Inchebou Praha v Průmyslovém paláci Výstaviště v Holešovicích

Veletrh AUTOSHOW pořádaný Inchebou Praha v Průmyslovém paláci Výstaviště v Holešovicích

Veletrh AUTOSHOW pořádaný Inchebou Praha v Průmyslovém paláci Výstaviště v Holešovicích

Veletrh AUTOSHOW pořádaný Inchebou Praha v Průmyslovém paláci Výstaviště v Holešovicích

Veletrh AUTOSHOW pořádaný Inchebou Praha v Průmyslovém paláci Výstaviště v Holešovicích

Průmyslový palác Praha

Průmyslový palác Praha


Komentáře uzavřeny.