cz  Czech      uk  EN

Chariot Motors důvěřuje schopnostem a přínosům svých elektrobusů

 

Bulharská Sofie se v květnu 2014 stala prvním evropským městem, které vyzkoušelo inovativní elektrický autobus ( foto: Chariot Motors

Bulharská Sofie se v květnu 2014 stala prvním evropským městem, které vyzkoušelo inovativní elektrický autobus ( foto: Chariot Motors)

 

Chariot Motors – partner konference „Elektrické autobusy pre mesto“ v Nitře představuje své superkapacitorové elektrobusy

Úvodem

Bulharská Sofie se v květnu 2014 stala prvním evropským městem, které vyzkoušelo inovativní elektrický autobus, daleko předstihující běžnou autobusovou dopravu, pokud jde o technologické vlastnosti, ekologičnost a provozní ekonomiku. Klimatizovaný městský 12m elektrobus od Chariot Motors pro 91 cestujících je novou generací elektrického autobusu, u níž pro pohon slouží superkapacitorové technologie, nikoli baterie. Superkapacitor jako zásobník energie je schopný akumulovat velký objem energie během krátké doby nabíjení. Použitá technologie s grafenovými superkapacitory pochází od výrobce Aowei Technology a je to ve světě nejvyzrálejší technologie pro ukládání energie, využívaná u elektrických autobusů již od roku 2006 (tedy má za sebou plnou dobu životnosti jedné generace elektrobusů – pozn. red.). Navzdory této skutečnosti jsou superkapacitorové elektrobusy na evropském trhu stále novinkou.

.
 

Klimatizovaný městský 12m elektrobus od Chariot Motors v Sofii

.

Výhody superkapacitorové technologie

Chariot Motors důvěřuje schopnostem a přínosům svých elektrobusů oproti vozidlům používajícím baterie. Jejich výhody do značné míry plynou právě z využívání superkapacitorů, umožňujících normální pravidelný provoz elektrobusů v rozmezí teplot –35°C až +60 °C. Dalším zdrojem provozních a ekonomických výhod oproti bateriím je trvanlivost superkapacitorů, a tedy jejich delší životnost, i provozní bezpečnost. Superkapacitory nevyžadují během celé životnosti vozidla výměnu za nové, tak jako je tomu u baterií.

Další předností je velká hustota energie, s přímými dopady na provozní vlastnosti a ekologické přínosy. Podle studie Belicon Institute činí průměrná spotřeba energie elektrobusů Chariot 0,95 kWh/km. Kromě toho superkapacitorová zařízení neobsahují žádné toxické nebo hořlavé látky, typické pro většinu baterií.

 

Nabíjecí infrastruktura

 

 

Kromě vozidel dodává Chariot Motors také infrastrukturu pro jejich průběžné dobíjení. Nabíjecí stanice (viz foto vpravo) jsou k dispozici ve dvou variantách: s připojením ke zdroji střídavého napětí 3× 380 V DC nebo s připojením ke zdroji stejnosměrného napětí 600 V až 700 V DC, tedy k obvyklému napájení pro troleje městské kolejové dopravy. Technologie rychlého dobíjení umožňuje dosáhnout nabíjecích časů, které se vejdou do přestávek řidičů na konečných stanicích, a umožní tak prakticky nepřetržitý provoz těchto elektrobusů (viz příklady níže). Jedna nabíjecí stanice na konečné stanici obslouží veškerá vozidla na lince. Nabíjení je plně automatizované, bez lidského zásahu. Pokud se elektrobus nedobíjí, jsou nabíjecí lišty bez napětí, což zajišťuje potřebnou bezpečnost pro běžnou veřejnost.

Provozní nasazení elektrobusů Chariot

Elektrobus od Chariot Motors byl prezentován poprvé v Berlíně na výstavě ElekBu 2015. Superkapacitorové technologie zde byly označeny za nejslibnější pro městské elektrobusy. Nyní jsou elektrobusy Chariot provozovány v běžném linkovém provozu v Izraeli a v Evropě.

Sofie

V bulharské Sofii, zmíněné na úvod tohoto článku, probíhal pilotní provoz elektrobusů Chariot vybavených 20kWh superkapacitory po dobu 1,5 roku, od května 2014 do října 2015, na trolejbusové lince 11, dlouhé 11,2 km. Dvě nabíjecí stanice o nabíjecím výkonu 150 kW umístěné na konečných stanicích využívaly stejnosměrný zdroj trakční energie pro trolejbusy. Nabíjení trvalo 8 minut. Veškerá spotřeba energie elektrobusů od připojení k veřejné síti (tedy včetně ztrát z přeměny na stejnosměrné napětí) činila v průměru méně než 1,1 kWh/km. Oceňována byla malá náročnost na údržbu jak u samotných vozidel, tak i jejich nezávislost na trolejovém vedení, které samo o sobě představuje velké náklady na údržbu.

V bulharské Sofii probíhal pilotní provoz elektrobusů Chariot vybavených 20kWh superkapacitory po dobu 1,5 roku.

Bělehrad

Prvním městem, které nasadilo elektrobusy Chariot do pravidelného linkového provozu, byl srbský Bělehrad. Od 1. září 2016 je zde 5 těchto elektrobusů provozováno denně od 5 do 23 hodin dopravcem GSP Beograd na městské lince 1E dlouhé 7,9 km se 13 zastávkami. Podobně jako v Sofii jsou elektrobusy po dobu 8 minut nabíjeny na konečných stanicích výkonem 150 kW. Jedna ze stanic je připojena na stejnosměrnou infrastrukturu MHD a jedna na zdroj střídavého napětí. Tato inovativní technologie je velmi dobře přijímána veřejností. Kromě dalších přínosů oceňuje dopravce zejména velkou technickou spolehlivost superkapacitorů a nízkou spotřebu energie. Odolnost těchto elektrobusů byla prověřena v jedné z nejchladnějších bělehradských zim v lednu 2017, kdy teploty klesly až na –15 °C, kterou následovalo léto s teplotami dosahujícími až +40 °C. I s těmito výkyvy zaznamenal dopravce vysokou míru disponibility superkapacitorových elektrobusů, která v ročním průměru činila neuvěřitelných 97,5  %. Díky úspěšnému provozu těchto inovativních elektrobusů uvažuje vedení města Bělehrad o zavedení bezemisní zóny v centru města, kde by doprava byla zajišťována hlavně elektrobusy.

.

Prvním městem, které nasadilo elektrobusy Chariot do pravidelného linkového provozu, byl srbský Bělehrad.

Tel Aviv

Park 26 elektrobusů Chariot slouží v izraelském Tel Avivu u dopravce Dan, kam byly postupně dodány od září 2016 do prosince 2017. V září 2016 zahájilo provoz prvních 5 elektrobusů, následovány jsou novou generací elektrobusů Chariot s 32kWh superkapacitory a modernějšími elektromotory Siemens. První rok provozu elektrobusů byl vedením města považován za velký úspěch. Elektrobusy byly velmi dobře přijímány dopravcem i cestujícími díky spolehlivosti provozu v podmínkách horkého léta, typického pro tuto oblast. Velmi vytížená linka č. 4 v Tel Avivu, na níž jsou elektrobusy nasazeny, je dlouhá 15 km s 32 zastávkami. Na obou konečných zastávkách je po jedné 150kWh nabíjecí stanici, připojené ke střídavému zdroji. Elektrobusy jsou v provozu 14 hodin denně. Izraelská vláda potvrdila, že bude dále podporovat nasazení superkapacitorových elektrobusů s tím, že předpokládá dodávku dalších 100 vozidel v letech 2018 a 2019.

 

Park 26 elektrobusů Chariot slouží v izraelském Tel Avivu u dopravce Dan, kam byly postupně dodány od září 2016 do prosince 2017.

 

Graz

Elektrobusový systém Chariot byl také vybrán pro jednoroční testovací provoz v rakouském Grazu. Důvodem této volby bylo splnění požadavku zadavatele na dobu dobíjení 2 minuty. Dva elektrobusy Chariot nové konstrukce s 32kWh superkapacitory a pohonem ZF v nábojích kol jsou od dubna 2017 v provozu na lince 50, provozované dopravcem Holding Graz Linien. Na lince jsou dvě nabíjecí stanice o výkonu 340 kW připojené ke střídavému zdroji, jedna na konečné stanici a druhá na vhodné mezilehlé zastávce. Dopravce i veřejnost jsou velmi spokojeni a řidiči stále více uznávají superkapacitorovou technologii.

Dva elektrobusy Chariot nové konstrukce s 32kWh superkapacitory a pohonem ZF v nábojích kol jsou v Grazu v provozu od dubna 2017.

La Spezia

V únoru 2018 je v italském městě La Spezia zahajován další projekt Chariot Motors, v jehož rámci bude tamní autobusový a trolejbusový dopravce ATC provozovat jeden elektrobus Chariot.

Závěrem

Všechna evropská hlavní města se již vydala na cestu politiky podporující zavádění elektrických autobusů v rámci své veřejné dopravy nebo zavádění bezemisních zón, kam mohou vjet pouze elektrická vozidla. Některá evropská města také vyhlásila zákaz nákupu dieselových autobusů pro svoji městskou dopravu. V následujících pěti letech se očekává, že dieselové autobusy, případně i trolejbusy budou nahrazovány elektrobusy. Společnost Chariot Motors si je jistá tím, že superkapacitorové elektrobusy budou hrát v tomto procesu přeměny velmi důležitou roli.

Filip Ferferiev, Chariot Motors

Foto © Chariot Motors

Další podrobnosti k elektrobusům Chariot jsou k dispozici na stránkách výrobce zde

a ve zprávě projektu ZeEUS zde

.
 

 

Elektrické autobusy pre mesto“ na veľtrhu Busshow 2018 – NITRA

Konferencia „Elektrické autobusy pre mesto“ na veľtrhu Busshow 2018 podporí slovenské smart cities

 

.

.

.

 

SMART CITY V PRAXI

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

1. autobusový veľtrh na Slovensku  5.6. – 7.6. 2018

.

 

Autobusy VDL

 

Mercedes – Benz      Setra

 

WWW.MESTSKADOPRAVA.INFO

 

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Autobusy ISUZU, ISUZU, ISUZU servis, ISUZU díly, ISUZU TURANCAR

 

Isuzu-Logo

ProScan – prodej a servis ISUZU – WWW.ISUZUTRUCK.EU

ISUZU prodej, ISUZU díly, ISUZU nákladní, ISUZU D -MAX

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

 

 
Tagy: , , , , ,

Komentáře uzavřeny.