cz  Czech      uk  EN

VIDEO : Nejmodernější technická základna PMDP

ŠKODA Servis

Full servis Plzeň je prováděn v novém areálu dopravní základny, která se nalézá v areálu Škoda v Plzni. Jedná se o jeden z největších PPP (Public Private Partnerships) projektů v České republice. Nová dopravní základna pro Plzeňský městský dopravní podnik (PMDP) má plochu okolo 11,6 ha. – zejména haly pro provádění servisu vozidel, strojní myčky, lakovací boxy, skladovací prostory, čerpací stanici, atd. Dále jsou součástí dva odstavné prostory – zastřešený odstav pro parkování trolejbusů a venkovní odstav pro parkování autobusů včetně zařízení pro předehřevy motorů. V administrativní čtyřpodlažní budově bude kompletní technické zázemí, školící prostory, šatny a sociální zařízení jak pro potřeby zadavatele, tak pro potřeby dodavatele. Součástí budovy bude také stravovací zařízení a archivy.

VIDEO : Dopravní základna PMDP 

V současné době bude v tomto depu umístěno 112 vozidel autobusů a 86 vozidel trolejbusů. Full servis bude provádět Škoda City Service po dobu dvaceti devíti let. Kapacita depa navíc výhledově umožňuje umístit až 175 vozidel autobusů a 136 vozidel trolejbusů. Zcela byla eliminována místa, kde by mohlo docházet ke křížení pohybu vozidel. V oblastech, kde může dojít ke kumulaci vozidel (např. myčky, čerpací stanice) byl vytvořen akumulační prostor, který umožňuje čekání vozidel, aniž by byl ohrožen průjezd areálem. Pro vjezd do areálu slouží dvě hlavní brány, které obě dvě umožňují vjezd i výjezd vozidel obou trakcí (to znamená, že obě brány jsou zatrolejovány).

Logo Škoda eletric

m

 

 

Komentáře uzavřeny.