cz  Czech      uk  EN

Třetím rokem je v provozu nejmodernější evropské depo MHD v Plzni

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. (foto: Zdeněk Nesveda

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. (foto: Zdeněk Nesveda

 

Unikátní  nejmodernější evropské depo městské dopravy pro autobusy a trolejbusy v Česku mají k dispozici Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Vozovna PMDP dopravních podniků Karlov ve čtvrti Bory je v provozu třetím rokem a nahradila v roce 2014 více než 115 let staré, dlouhodobě naprosto již nevyhovující prostory v centru Plzně v Cukrovarské ulici. Nově vybudované depo tvoří v současné době zázemí pro více než sto autobusů a devadesát trolejbusů a také moderní opravárenské středisko. Vozovna se rozkládá na celkové ploše větší než 116 tisíc metrů čtverečných v areálu společnosti Škoda Transportation, a.s.

 

O tom, čím je nové depo unikátní a jak splňuje náročné požadavky po více jak dvou letech provozu, jsem si povídal s vedoucím vozovny PMDP Karlov Ing. Pavlem Bohánkem, který byl zároveň i mým průvodcem v areálu.  

 

Ing. Pavel Bohánek, vedoucí autobusové a trolejbusové vozovny PMDP Karlov (foto: Zdeněk Nesveda)

Ing. Pavel Bohánek, vedoucí autobusové a trolejbusové vozovny PMDP Karlov (foto: Zdeněk Nesveda)

 

Nový a odvážný projekt PPP

Unikátnost vozovny spojené se servisním centrem spočívá nejen ve vysoce moderním, technologicky vyspělém a velmi rozsáhlém objektu, ale i v samotném systému fungování na principech PPP projektu (Public Private Partnerships). V našem případě se jedná o partnerství Plzeňských městských dopravních podniků a společnosti Škoda City Service s.ro. , která patří do koncernu Škoda Transportation. Příprava projektu začala v roce 2011, samotná realizace byla již poměrně rychlá a provoz k užívání byl připravený v srpnu 2014.  

Jak je taková symbióza veřejného a soukromého sektoru skutečně výhodná a efektivní, ukáže až čas, vysvětluje Pavel Bohánek: „Zatím i s ohledem na tak rozsáhlou změnu, jakou bylo samotné stěhování i zcela jiný způsob řízení celého provozu, nezaznamenáváme žádné větší provozní problémy“.

Zcela nový revoluční projekt měl mnoho zastánců, ale pochopitelně i odpůrců. Dnes s odstupem doby ho můžeme považovat za úspěšný s jasnou, dlouhodobou perspektivou. Dobře fungující moderní MHD je jedním z důležitých faktorů, který zásadně ovlivňuje kvalitu života ve městě. Plzeň má to štěstí, že zde funguje chytrá MHD s reálnou vizí a prostorem pro další zdokonalování.

Jenom ještě připomínám, v Plzni se každým druhým rokem uskutečňuje prestižní konference s mezinárodní účastí, Chytrá a zdravá doprava ve městech pod taktovkou PMDP, letos se uskuteční 4. a 5. dubna.

Postupně utichnul první mediální boom v souvislosti se slavnostním uvedením depa do provozu v létě 2014. O unikátním projektu se již tolik nemluví, přestože teprve nyní s odstupem doby by se měly začít projevovat pozitivní změny a dopady nových řešení v MHD v Plzni. Proto jsem rád přivítal pozvání a příležitost seznámit se v reálu s celým zajímavým provozem a téma významného projektu znovu oživit.   

 

       

Rozdělení kompetencí i rizika

Systém řízení v PPP projektech spočívá v rozdělení kompetencí, pravomocí, ale i rizik. Je to nový způsob řízení firmy, na který si teprve zvykám“, vysvětluje Pavel Bohánek.

Úplně jednoduše řečeno, jsou zde nastavená jasná pravidla a mantinely. Dopravní podniky zajištují provoz dopravy ve městě a Škoda City Service se stará o vše ostatní, servis a opravy vozového parku a také o správu celého areálu. PMDP odpadá starost s organizováním oprav, údržby a vším, co je s tím spojené a může se tak stoprocentně soustředit na provozování vlastní dopravy. Vozidla se udržují podle předepsaných lhůt, při vzniku závad řidič poruchu nahlásí při odstavení a servis si ji převezme do opravy. PMDP provoz a jednotlivé procesy řídí a kontrolují, „eliminace rizik vyplývá z dobře nastavených podmínek ve smlouvách, které by měly být výhodné pro obě strany“, říká Pavel Bohánek.

Náklady a efektivita

Dosažení provozní efektivity při dodržení dobré kvality služeb je hlavním cílem, vysvětluje Pavel Bohánek. „Dokážeme dopředu docela přesně odhadnout náklady na provoz a údržbu, za opravy nám servisní organizace fakturuje fixní částky, které se odvíjejí od ujetých kilometrů, je zde určitým koeficientem zohledněný věk a technicky stav vozidel, plus se tam připočítává částka za mimořádné opravy a havárie, ta je stanovená v pevné hodinové sazbě“.

Investice Škodovky do nového areálu činila 12 mld. (což je oproti původním předpokladům o 2, 1 mld. méně), to jsou celkové náklady na výstavbu depa + servis, opravy, očistu vozidel a další po dobu 29 let. PMDP, respektive město Plzeň, budou formou nájmu areál splácet a po uplynutí této doby ho převezmou do svého majetku.      

Velkorysé parkování pro autobusy i trolejbusy

V době mé návštěvy byl areál takřka prázdný, většina autobusů i trolejbusů byla na linkách. S Pavlem Bohánkem procházíme celým provozem. V horní části je rozlehlá odstavná volná plocha pro autobusy, vybavená zařízením pro případné dobíjení v zimním období. Již při projektování se počítalo s dalším rozvojem a případným navýšením počtu autobusů, do budoucna je areál schopný pojmout až 350 vozidel.  Přibližně patnáct autobusů z celkového počtu tvoří zálohu pro případ poruchy nebo výluky v kolejovém nebo trolejbusovém provozu, vysvětluje Pavel Bohánek. Celý provoz se řídí z budovy v centrální části tzv. výpravny. Dispečeři – výpravčí mají k dispozici kamerový systém pro sledování pohybu vozidel. Centrální dispečink pro řízení celého provozu MHD v Plzni sídlí v centru města na Denisově nábřeží.  

 

Výpravna PMDP, zjevně nejmenší objekt v celém areálu. (foto: Zdeněk Nesveda)

Výpravna PMDP, zjevně nejmenší objekt v celém areálu. (foto: Zdeněk Nesveda)

 

Trolejbusy garážují v krytých stáních v řadách za sebou, k zaparkování nebo vyjetí jim slouží tzv. střední trolej. Součástí této haly jsou i dvě strojní mycí linky, kde se podle naplánovaného harmonogramu střídají autobusy a trolejbusy. Část haly je také určená historickým vozidlům, ta jsou již neodmyslitelnou součástí inventáře dopravního podniku, připomínají jeho dlouholetou historii a objevují se v Plzni při nejrůznějších příležitostech.   

 

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. (foto: Zdeněk Nesveda

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. (foto: Zdeněk Nesveda

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. (foto: Zdeněk Nesveda

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. (foto: Zdeněk Nesveda

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Místo v nových halách našly i veteráni (foto: Zdeněk Nesveda

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. (foto: Zdeněk Nesveda

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Místo v nových halách našly i vetráni(foto: Zdeněk Nesveda

 

Moderní servisní centrum s kompletním zázemím

Areál je rozdělený do několika celků, jak je patrné z přiloženého plánku. Podstatnou část tvoří zmiňované volné plochy pro odstavení autobusů a krytá stání pro parkování trolejbusů. Jsou zde také oddělené servisní haly pro lehké a těžké opravy. Servis a opravy autobusů i trolejbusů se uskutečňují prostřednictvím partnerské organizace Škoda City Service. V dílnách pro těžký provoz se opravují tramvaje a tramvajové podvozky. Důležité je také zmínit zcela unikání 250 m dlouhou krytou zkušební dráhu pro trolejbusy, která je jediná svého druhu v celé Evropě.  

 

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Krytá bezobslužná čerpací stanice pohonných hmot (foto: Zdeněk Nesveda

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Krytá bezobslužná čerpací stanice pohonných hmot (foto: Zdeněk Nesveda

 

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Haly opraven s parkovištěm pro zaměstnance(foto: Zdeněk Nesveda

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Haly opraven s parkovištěm pro zaměstnance(foto: Zdeněk Nesved

 

Zkušební krytá trať pro trolejbusy, jediná svého druhu v Evropě. (foto: Zdeněk Nesveda)

Zkušební krytá trať pro trolejbusy, jediná svého druhu v Evropě. (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Prostor dílny tzv. lehké opravy autobusů i trolejbusů (foto: Zdeněk Nesveda)

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Prostor dílny tzv. lehké opravy autobusů i trolejbusů (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Opravuji se zde i tramvaje (foto: Zdeněk Nesveda)

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Opravuji se zde i tramvaje (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Opravuji se zde i tramvaje (foto: Zdeněk Nesveda)

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Opravuji se zde i tramvaje (foto: Zdeněk Nesveda)

.

V objektu se nachází bezobslužná čerpací stanice a trakční měnírna. Součástí objektu jsou také prostorná parkoviště určená pro zaměstnance přímo uvnitř areálu, na která mají přístup pomocí čipových karet. Pro urychlení provozu jsou do areálu vybudované dva vjezdy a dva výjezdy.  

Depo Karlov – inspirativní projekt

Hledáme často všemožné dobré příklady v zahraničí, v případě našeho nového dopravního depa by dopravci a města ze zahraničí mohli naopak čerpat inspiraci v Plzni. Čím dále tím více slyšíme o projektech tzv. smart city, ve kterých veřejná doprava hraje rozhodující roli. Plzeňské depo se servisním centrem je jedním z těch významných kamenů, hodících se do mozaiky při tvorbě chytrého města. Projekt organizace dopravy by však neměl být pouze samoúčelný a měl by zapadat do celkového konceptu rozvoje města. Budu i v dalším období sledovat dění v PMDP i v samotném městě a určitě se brzy na stránkách BusPress dozvíte další zajímavé informace o dynamicky se rozvíjející dopravě v západočeské metropoli.

Text: Zdeněk Nesveda 

 

RUBRIKA PMDP NA PORTÁLU BUSPRESS, čtěte zde…

 

WWW.PMDP.CZ

 

Fotogalerie

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. V devět hodin ráno "ani kolo" převážná část všech trolejbusů je na linkách (foto: Zdeněk Nesveda)

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. V devět hodin ráno „ani kolo“ převážná část všech trolejbusů je na linkách (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Prostor je zde až neuvěřitelný (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Opravárenské haly a parkoviště pro auta zaměstnanců (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Strojní myčka, kde se střídají trolejbusy i autobusy (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Trasy trakčního vedení pro jednotlivá stání trolejbusů. (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Odstavené autobusy na volné ploše, vybavené zařízením pro zimní ohřev motorů. (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Prostor dílny tzv. lehké opravy autobusů i trolejbusů (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Krytá stání pro trolejbusy v halách (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Výdejní stojan pro bezobslužné tankování pohonných hmot (foto: Zdeněk Nesveda)

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Výdejní stojan pro bezobslužné tankování pohonných hmot (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Pohled oknem do trakční měnírny(foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Hybridní autobus Škoda (foto: Zdeněk Nesveda

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Hybridní autobus Škoda (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Hybridní autobus Škoda (foto: Zdeněk Nesveda)

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Hybridní autobus Škoda (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Jeden ze dvou elektrobusů Škoda Perun, jenž jezdí v Plzni v rámci projektu ZeEUS na pravidelné lince (foto: Zdeněk Nesveda

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. Jeden ze dvou elektrobusů Škoda Perun, jenž jezdí v Plzni v rámci projektu ZeEUS na pravidelné lince (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. (foto: Zdeněk Nesveda)

 

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. (foto: Zdeněk Nesveda)

.

PMDP, nejmodernější evropské depo pro autobusy a trolejbusy. (foto: Zdeněk Nesveda)

.

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

 

Chytrá a zdravá doprava ve městech 2017

 

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

WWW.MESTSKADOPRAVA.INFO

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

Veletrh autobusů, výstava autobusů, autobusy v Praze

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

Autobusy ISUZU, ISUZU, ISUZU servis, ISUZU díly, ISUZU TURANCAR

Isuzu-Logo

ProScan – prodej a servis ISUZU – WWW.ISUZUTRUCK.EU

ISUZU prodej, ISUZU díly, ISUZU nákladní, ISUZU D -MAX

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

 

    

 

 

Tagy: , ,

Komentáře uzavřeny.