cz  Czech      uk  EN

Společnost Anadolu Isuzu se umístila na prvním místě v sektoru užitkových vozidel v oblasti udržitelnosti a snižování produkce uhlíkových emisí za rok 2022

Značka tureckých užitkových vozidel Anadolu Isuzu pokračuje ve svých úspěších zabývající se ochranou životního prostředí a udržitelností. Anadolu Isuzu se umístilo na prvním místě v sektoru tureckých užitkových vozidel v hodnocení projektu při zveřejňování uhlíkové zátěže ve výsledcích průzkumu Carbon Disclosure Project (CDP) nejprestižnější platformy pro globální zpravodajství ve své oblasti.

Carbon Disclosure Project (CDP) je světová nezisková organizace, jejímž cílem je zajistit, aby společnosti zveřejňovaly své údaje o životním prostředí. Jednou ročně CDP používá standardizované dotazníky ke sběru dat a informací o CO2 emisích společností, klimatických rizicích a cílech a strategiích snižování emisí.

Solární elektrárna na střeše výrobních hal s kapacitou 5 500 MWP pokrývá 55% energie spotřebované výrobními procesy

Zpráva Anadolu Isuzu obsahuje podrobnosti výkonu v boji proti klimatické krizi. V rámci uveřejněné zprávy společnost představuje své snažení zaměřené na nízkouhlíkovou ekonomiku a na strategie environmentální udržitelnosti ke snížení emisí skleníkových plynů, k čemu se společnost zavázala plnit.

Generální ředitel Anadolu Isuzu Tuğrul Arıkan ve svém prohlášení uvedl:

Dnešní udržitelnost je jednou z nejdůležitějších položek agendy, které transformují automobilový průmysl po celém světě do úsilí všech značek v boji proti klimatické krizi a to se stále více zohledňuje ve strategii vývoje a ve výrobě. V Anadolu Isuzu patříme mezi průkopníky této velké změny v našem odvětví kombinací udržitelnosti s technologiemi. Od designu přes výrobní procesy až po poprodejní služby, patří udržitelnost mezi naše nejvyšší priority při provádění všech těchto dílčích operací. Prošli jsme dlouhou cestu při minimalizaci dopadu našich produktů a provozních procesů na životní prostředí. S naší úspěšnou environmentální politikou zlepšujeme výkonnost, ta se postupně dál rozvíjí a je implementována v souladu s našimi cíli a závazky. V Anadolu Isuzu jsme velmi rádi, že se nám podařilo získat nejvyšší ocenění v našem segmentu mezi automobilovými společnostmi v prvním projektu CDP pro zveřejňování uhlíkové zátěže. I v nadcházejících letech se budeme stále hlásit k naší strategii pro změnu klimatu.

Kroky zaměřené na udržitelnost Anadolu Isuzu

Společnost Anadolu Isuzu implementovala řadu nových projektů týkajících se udržitelnosti, nainstalovala vysokokapacitní solární elektrárnu na střechu svých zařízení s kapacitou 5 500 MWP, jedná se téměř o 55% energie spotřebované výrobními procesy. Cílem společnosti Anadolu Isuzu je zvýšit tuto kapacitu na 70% ve druhé fázi projektu. Anadolu Isuzu těmito kroky zdůrazňuje důležitost, kterými spojuje udržitelnost se svými vyráběnými inovativními ekologickými vozidly.

Společnost získala v Evropě cenu „Sustainable Bus of the Year 2022“ s jejím ekologickým modelem Isuzu Kendo Interliner 13 CNG, který má 100% CNG motor kompatibilní s bioplynem.

Isuzu Kendo Interliner 13 CNG v Praze v roce 2021

Anadolu Isuzu vyniká díky své obrovské snaze ve svém nejnovějším segmentu stoprocentně elektrických vozidel, jak stávajících modelů i těch, které postupně připravuje do výroby a představí je všechny na letošním veletrhu Busworld v Bruselu.

Elektrobus ISUZU NovoCiti Volt na veletrhu CZECHBUS 2022 v expozici importéra TURANCAR CZ

Společnost Anadolu Isuzu je odhodlaná podniknout všechny kroky v souladu s cíli boje proti změně klimatu a ochrany přírody, zavázala se k iniciativě cílů založených na vědeckých poznatcích SBTI (Iniciativa Science Based Targets ta je výsledkem spolupráce mezi CDP, Organizací spojených národů, Global Compact World Resources Institute a World Wide Fund for Nature. Od roku 2015 se k iniciativě na stanovení vědecky podloženého cíle v oblasti klimatu připojilo více než 1 000 společností z celého světa).

Aby skutečně se snížily emise skleníkových plynů vyplývajících z jeho činností, stalo se Anadolu Isuzu také členem globalní pracovní skupiny pro finanční zveřejnění související s klimatem TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), vykazuje snahu aby se zlepšilo a zvýšilo vykazování finančních informací souvisejících s klimatem. Změna klimatu představuje finanční riziko pro globální ekonomiku. Finanční trhy potřebují jasné, komplexní a vysoce kvalitní informace o dopadech změny klimatu. Tyto informace zahrnují zejména rizika a důsledky, které představují rostoucí teploty, politiku související s klimatem a nově vznikající technologie v našem měnícím se světě.

Zdeněk Nesveda – BusPress

Zdroj: Anadolu Isuzu

Komentáře uzavřeny.