cz  Czech      uk  EN

SOR Libchavy připravil stipendia pro studenty automobilní školy v Ústí nad Orlicí

SOR_smlouva

Pardubice (25. 9. 2015, foto nahoře: Jaroslav Trnka, generální ředitel SOR Libchavy a  Petr Vojtěch ředitel školy při podpisu smlouvy)  Za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického byla v sídle společnosti SOR Libchavy podepsána smlouva o vzájemné spolupráci mezi Střední školou automobilní v Ústí nad Orlicí a tímto významným českým výrobcem autobusů. Smlouva mimo jiné obsahuje stipendijní podmínky pro studenty školy, které bude v plné výši hradit společnost SOR Libchavy. „Společnost se stejně jako další zaměstnavatelé v našem kraji potýká s nedostatkem vybraných profesí, a proto i zde aplikujeme prvky duálního systému, který je obvyklý v německy mluvících zemích. Věřím, že zájem o spolupráci bude intenzivní jak ze strany studentů, tak ze strany společnosti. Ukazuje se, že spolupráce zaměstnavatele, školy a žáka je cesta správným směrem,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V minulosti bylo obvyklé školy, které se potýkaly s nedostatkem studentů, zavírat. Jsem přesvědčený, že ve chvíli, kdy pro školy nacházíme novou vizi, může být úspěšní,“ dodal hejtman Netolický

SOR motivuje žáky Střední školy automobilní!

Smlouva se týká například bezplatného poskytování dílů a součástek určených pro výuku, umožnění exkurzí pro odborný i teoretický výcviku studentů, náboru žáků či úpravy vzdělávacích programů dle potřeb společnosti. „V rámci spolupráce jsme pro studenty druhých a třetích ročníků oborů Autotronik a Mechanik opravář připravili stipendijní programy. Studenti třetích ročníků tak mohou při průměru nižším než 1,5 získat až 2 tisíce korun měsíčně, přičemž platí, že nemohou mít sníženou známku z chování nebo neomluvenou absenci,“ uvedl generální ředitel společnosti Jaroslav Trnka.

TZ: Střední škola automobilní v Ústí nad Orlicí

SOR 1

SOR generální partner Ústeckého autosalonu 2015 ve Střední škole automobilní, foto: Zdeněk Nesveda 

SOR 2

SOR generální partner Ústeckého autosalonu 2015 ve Střední škole automobilní, foto: Zdeněk Nesveda

DSC_1313

SOR generální partner Ústeckého autosalonu 2015 ve Střední škole automobilní, foto: Zdeněk Nesveda

SOR 3

SOR generální partner Ústeckého autosalonu 2015 ve Střední škole automobilní, foto: Zdeněk Nesveda

Reklama na BusPressu – Klíč k dobrým úspěchům

 

dekra_skola-MM

Komentáře uzavřeny.