cz  Czech      uk  EN

Sdružení pro dopravní telematiku partnerem veletrhu CZECHBUS

Dalším odborným partnerem veletrhu CZECHBUS  2011 se stalo Sdružení pro dopravní telematiku (SDT). Toto významné společenstvo nejenže bude mít ve Střední hale Průmyslového paláce svůj informační stánek a členové SDT i své expozice – v rámci bohatého doprovodného programu veletrhu uspořádá SDT také dvě konference na výsostně aktuální témata – první pod názvem Multimedální integrace dopravy ve městech  a druhá pak na téma Elektronické odbavovací systémy v městské dopravě.

Informace o Sdružení pro dopravní telematiku: www.sdt.cz

Komentáře uzavřeny.