cz  Czech      uk  EN

Rozhovor se starostou Vysokého Mýta Františkem Jiraským o připravovaném projektu „BEZPEČNÉ DNY DEKRA 2016“

Jirasky_starosta_vysoke_myto

Starosta Vysokého Mýta, pan Ing. František Jiraský, poskytnul nově vznikajícímu projektu „BEZPEČNÉ DNY DEKRA 2016“ osobní záštitu. Podařilo se nám pořídit s panem starostou rozhovor na téma bezpečnost silničního provozu v souvislostech s fungováním zkušebního polygonu a autodromu, který provozuje Autoklub Karosa ve Vysokém Mýtě. S panem starostou jsme také mluvili o dopravě ve městě a jeho zálibě k motorismu.

Pane starosto, poskytnul jste záštitu nově vznikajícímu projektu „BEZPEČNÉ DNY DEKRA 2016“, vnímáte ho jako prospěšný i pro město Vysoké Mýto?

Vnímám prospěšné pro naše město vše, co ho pozitivně zviditelní a dělá mu dobré jméno. Akce „BEZPEČNÉ DNY DEKRA 2016“ může být právě jednou z těch věcí, proto ji podporuji a poskytnul jsem ji svoji záštitu.

Bezpečnost silničního provozu je vážné celospolečenské téma, Iveco Czech Republic a DEKRA CZ přicházejí společně s novou iniciativou, která má pomáhat vážný problém bezpečnosti dopravy řešit. Vidíte perspektivu v takovém projektu?

Ano, v podstatě jsem již na to odpověděl, bezpečnost silničního provozu je skutečně vážné téma, o které je zapotřebí se zajímat. Proto aktivitu, která v našem městě vznikla, vítám a jsem přesvědčený, že má v sobě perspektivní potenciál i pro další roky.

Ve Vysokém Mýtě máte polygon, který postupně prochází omlazovací kúrou a získává renomé odborného dopravního vzdělávacího centra, máte nějakou možnost tak prospěšné zařízení ze strany města podporovat?

Určitě ano, i když městské prostředky jsou do určité míry omezené. S autoklubem Karosa, provozovatelem autodromu, máme ty nejlepší vztahy a snažíme se jim v maximální míře vycházet vstříc. Pozemky pod autodromem patří městu, podmínky nájemní smlouvy máme nastavené tak, aby byly výhodné pro obě strany, v tom také vidím naší podporu.    

Zanedlouho bude Vysoké Mýto jedním z mála míst v Česku, kde se budou moci dopravním „hříšníkům“ odečítat tzv. trestné body, myslíte si, že je to dobrý způsob prevence, jak snížit počet dopravních přestupků?

Každý způsob, který pomůže nehodovost snížit, je v zásadě dobrý. Odečet bodů po absolvování kurzu na polygonu je jednou z věcí, se kterou mohu souhlasit. Jsem rád, že Vysoké Mýto se přiřadí k těm městům, kde je takový způsob nápravy „hříšníků“ možný.

Velká část dopravních nehod vzniká nepozorností nebo nerespektováním pravidel silničního provozu, myslíte si, že se tomu dá zabránit výchovou řidičů, nebo represemi v podobě přísnějších postihů formou pokut?

Represe jsou určitě na místě a provinilce je třeba potrestat. Ovšem daleko důležitější je řidiče vychovávat a učit je sebekázni, ohleduplnosti a zodpovědnosti. Mělo by se však s výchovou začínat daleko dřív, již od dětského věku.                                                                                                                                                                                                               

Takřka každé město v naší zemi má nějaký větší či menší dopravní problém. Je něco, co byste si přál jako starosta Vysokého Mýta změnit?

Ani naše město není výjimkou, trápí nás absence obchvatu. Přímo naším městem vede hlavní silniční tah, který našim občanům velmi vážně znepříjemňuje život. Nechali jsme si zpracovat odbornou studii, na základě které se ukázalo, že průjezd města ve špičkách je již za hranicí únosnosti. Situace není nyní řešitelná obchvatem, Vysokému Mýtu odlehčí až dostavba dálnice D 35.

DEKRA na polygonu simuluje nebezpečné situace, které nejdou z pochopitelných důvodů nacvičit v běžném provozu. Myslíte si, že by žáci v autoškolách měli takovou lekci výuky absolvovat povinně?

V autoškole se řidič naučí základy ovládání vozidla, jezdit se ve skutečnosti naučí až praxí. Myslím si, že lekce bezpečné jízdy na polygonu by měla být součástí výcviku v autoškole. Noví adepti řízení by tak získali hned na začátku novou neocenitelnou zkušenost. Myslím si však také, že praktickou školou bezpečné jízdy v řízení by měli projít řidiči po určité době následně ještě jednou.  

Vy sám jste se někdy dostal do nebezpečné situace na silnici, která vás překvapila nebo vyvedla z míry?

Ano, asi jako úplně všichni, kdo jezdíme, dodnes ty situace mám v živé paměti. Měl jsem však štěstí, že se nic nestalo. Jsem motorista, rád jezdím a sleduji nejnovější trendy, s oblibou si čtu v motoristických časopisech. Rád jezdím v zimě, užívám si jízdu na sněhu. Občas si sám jedu vyzkoušet jízdu na zasněžených a namrzlých plochách. Jenom lituji, že nová moderní auta již nemají klasickou ruční brzdu, kterou rád používám.

Vysoké Mýto má také přívlastek „Město autobusů“, je to otázka na kterou asi odpovídáte často, ale přesto se vás zeptám, jak hodně přítomnost jednoho z největších evropských výrobců autobusů ovlivňuje život ve vašem městě?

Přítomnost výrobce autobusů má na život v našem městě zásadní vliv v tom pozitivním smyslu. Fabrika dává mnoha lidem práci, a to již po několik generací. Měli jsme štěstí, že privatizace Karosy se tehdy opravdu povedla. Lidé v IVECO si vydělají slušné peníze, které v místě také utrácejí a Vysoké Mýto se tím proto řadí mezi bohatá česká města, díky čemuž se také dál rozvíjí. Podařilo se nám třeba, asi jako málokterému městu, využít například prostoru a budov kasáren po bývalé sovětské armádě ke komerčním účelům. To všechno jsou velká plus pro Vysoké Mýto díky tomu, že zde máme velkou prosperující továrnu na autobusy.

Děkuji vám za rozhovor a těším se na setkání při prvním ročníku „BEZPEČNÉ DNY DEKRA 2016“ ve Vysokém Mýtě.

 

Zdeněk Nesveda – BusPress                                                                                                                   

Vysoké Mýto 2. 6. 2016    

Vysoké Mýto

Nádherné historické město Vysoké Mýto, foto: městoV.Mýto 

DEKRA_V_Mýto_ 12.12._16-50

Škola bezpečné jízdy DEKRA na autodromu ve Vysokém Mýtě, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_V_Mýto_ 12.12._16-9

Škola bezpečné jízdy DEKRA na autodromu ve Vysokém Mýtě, foto: Zdeněk Nesveda

DEKRA_V_Mýto_ 12.12._16-67

Úzká spolupráce společnosti DEKRA CZ, Autoklubu Karosa a Města Vysoké Mýto, přináší své ovoce ve formě kvalitních vzdělávacích výukových programu, pro praktický výcvik amatérských i profesionálních řidičů, foto: Zdeněk Nesveda

 

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.