cz  Czech      uk  EN

První ročník Středoevropského veletrhu CZECHBUS úspěšně dnes odstartoval .

Solaris tisková konference

Solaris tisková konference

Do vínku dostal požehnaní  s přáním mnoha úspěchů pro zdárný průběh a vyjádření podpory pro ročníky další od patronů náměstka ministra průmyslu a obchodu pana Ing. Bedřicha Dandy a pana  Ing. Ivo Tomana, MBA, náměstka ministra dopravy, který také převzal záštitu nad odbornou částí veletrhu.  Pan Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky, zdůraznil význam a přínos veletrhu a také přislíbil podporu  novému projektu. Moderování celodenního programu se ujal šéf akce ředitel strategie a public affairs z pořádající INCHEBY pan PhDr. Jan Novotný.   Zasedání Komise rady Asociace krajů ČR pro dopravu, kterého se  také účastnil ministr dopravy pan Mgr.Pavel Dobeš, proběhlo v prostorách lapidária. Významnou událostí byla světová premiéra v expozici  polského Solarisu, kde byl představen nový hybridní  autobus  H 12 vyrobený  v kooperaci se ŠKODA ELECTRIC.  Zájem návštěvníků byl značný až do pozdních odpoledních hodin.

 Ing. Bedřich Danda

Ing. Bedřich Danda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Ivo Toman, MBA

Ing. Ivo Toman, MBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Kužel

Petr Kužel

PhDr.Jan Novotný

PhDr.Jan Novotný

Solaris H 12

Solaris H 12

Komentáře uzavřeny.