cz  Czech      uk  EN

Autobusová garáž Kačerov slaví 50 let od zahájení provozu

DPP Kačerov

Autobusová garáž Kačerov dne 28. 5. 2016 završí půl století své existence, její historie nicméně vypráví mnohem delší příběh. Garáž nakonec vypravila první autobusy do pravidelného provozu po 6 letech a 7 měsících od zahájení stavby, 12 let po schválení investičního záměru a 8 let po původně plánovaném termínu.

Na počátku padesátých let minulého století měl Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pouze dvě garáže – v Dejvicích a na Pankráci. První zmínky o Kačerově v této souvislosti pocházejí z roku 1953, přípravu stavby a její realizaci nicméně v několika vlnách brzdily byrokratické průtahy a nedostatek financí. Slavnostní zahájení provozu garáže Kačerov se uskutečnilo v sobotu 28. května 1966 v 10 hodin, ačkoli areál nebyl po stavební stránce zcela dokončen a stavební ruch ještě mnoho let poté neutichal.

Historie autobusové dopravy v Praze je bohatá a DPP je v pravidelném hodnocení společnosti ROPID dlouhodobě označován za dopravce s vysokou poskytovanou kvalitou, který navíc v loňském roce jako jediný ze sledovaných dopravců splnil všechna požadovaná kritéria. Kvalitu cestování autobusy ve městě se DPP snaží dále zvyšovat, například zaváděním možnosti bezkontaktní platby či začleňováním elektrobusů do pražské MHD,“ řekl Ladislav Urbánek, pověřený výkonem funkce generálního ředitele.

Po roce 1989 přinesly nové společenské změny i velké změny v organizaci DPP, který musel ukázat schopnost obstát v nově nastoleném konkurenčním prostředí. S tím souvisela kapitola tzv. „experimentu Kačerov“, který spočíval ve vyčlenění této garáže z organizační struktury odštěpného závodu Autobusy a jejím přímém podřízení generálnímu řediteli. Dvouletý experiment byl ukončen ke konci roku 1994 opětovným začleněním zpět.

V garáži Kačerov se během 50 let vystřídala většina z poválečných typů autobusů. Na začátku května 2016 pojímala 287 autobusů, z toho 165 kloubových (z nichž je 70 procent nízkopodlažních) a 122 standardních (z nich 79 procent nízkopodlažních). V ranní špičce garáž vypravovala 216 vozů, z toho 150 nízkopodlažních.

V květnu 2016 pracovalo v garáži Kačerov 802 zaměstnanců, z toho bylo 531 řidičů na hlavní pracovní poměr, 18 manipulačních řidičů, 95 řidičů na vedlejší pracovní poměr, 132 dělníků a 24 technicko-hospodářských pracovníků.

TZ: DPP

Reklama na BusPressu – Klíč k nejlepším obchodům

dekra_skola-MM

DEKRA, ŠKOLA SMYKU – WWW.DEKRA.CZ

CZECHBUS 2016 1

CZECHBUS, VELETRH AUTOBUSŮ V PRAZE – WWW.CZECHBUS.EU

LOGO_isuzu_turancar

TURANCAR CZ, PRODEJ AUTOBUSŮ ISUZU – WWW.ISUZUBUS.CZ

KHMC2X

KHMC OPAVA, VÝROBA AUTOBUSŮ – WWW.KHMC.CZ

Anvi_Trade

ANVI TRADE, PODDLAHOVÉ MATERIÁLY VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ – WWW.ANVITRADE.CZ

 

Tagy: 

Komentáře uzavřeny.